3. Chcete sa aj Vy stať kováčmi šťastia a pomáhať, aby sa pomáhalo?

„Návod“ ako na to, sme vysvetlili, ak Vás myšlienka oslovila a pridáte sa k nám, potom si spoločne želáme veľa síl a radostných prežití pri kutí nových ohniviek reťaze pomoci.

Vaša ochota povedať o tejto iniciatíve aj Vašim priateľom, či známym a poskytnúť im tento materiál s bližšími informáciami je vítaná. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste sa vyhli rozposielaniu spamov, či inej obdobnej neosobnej hromadnej distribúcii uvedených informácií, ktoré by ju zbytočne znehodnocovali.

Celá iniciatíva má výlučne neformálny charakter a jej smerovanie a vývoj sú závislé len na osobnom nasadení a ochote ľudí, ktorí sa do nej zapoja.

Mottom iniciatívy je: Človek Človeku ... a najmä tak by sa mala iniciatíva aj šíriť a rásť.